روابط پیش از ازدواج و تاثیر آن در ازدواج؛ رابطه جنسی قبل از ازدواج داشته باشیم یا نه؟

انسان موجودی اجتماعی است که در زندگی اجتماعی سعی دارد برخی از وجهه های فردی خود را بروز دهد. گاهی در تنهایی و انزوا و گاهی در میان انبوه جمعیت به عنوان عنصری از یک جامعه ی انسانی عمل می کند. جنبه ی اجتماعی انسان تنها با ارتباط و تعامل با دیگران معنی می یابد؛ زیرا ارتباط با هم نوع برای آدمی ضرورت دارد. در طول تاریخ بشر حتی در …
ادامه مطلب

ماه عسل عروس و داماد | (باید ها و نباید ها) در ماه عسل عروسی

 باید ها و نباید ها در ماه عسل باید این سفر، دلنشین، پر خاطره، بدون تنش و استرس انجام شود. در طول سفر مدام از یک دیگر تعریف و تمجید کنید، برای انتقاد کردن همیشه وقت هست. این فرصت را برای شکل دادن به لحظه های ناب دو نفره غنیمت بدانید. عشق ورزی کنید و از تجربه های جدید عاشقانه لذت ببرید. صمیمیت و محبت بی انتهایی را شکل بدهید …
ادامه مطلب